Производство на двойно действащ хидравличен цилиндър