Производство на хидравлична система за пробиване на отвори