Производство на хидравлични цилиндри, скоби за закрепване и маркучи за високо налягане