ХСИ разполага със собствена стендова установка за изпитание на произведените или ремонтирани изделия

Цилиндри

КЛАПАНИ

МОТОРИ

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

АКСИАЛНО БУТАЛНИ ПОМПИ

РАДИАЛНО БУТАЛНИ ПОМПИ

ПЛАСТИНКОВИ ПОМПИ

ЗЪБНИ ПОМПИ